Stránky

Úvodní Strana

TS-technické služby, a.s.Akciová společnost TS-technické služby, a.s. byla založena usnesením zastupitelstva Města Jablunkova v prosinci 1996 a byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1446. Společnost měla sídlo na ul. Bukovecké čp. 609. V r. 2000 byla přestěhována na ul. Bukoveckou č.p.51 do objektu kotelny Mlýnská. Podnikání společnosti je zaměřeno především na oblast služeb. Hlavní předmět podnikání je výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody , správa bytového fondu ve vlastnictví Města Jablunkova,údržba veřejného osvětlení a drobná stavební činnost.Od roku 2008 společnost provozuje komplexní služby v odpadovém hospodářství.
Základní kapitál společnosti činí 1 000 000,-- Kč a je rozdělen na 10 ks akcií na jméno Město Jablunkov o jmenovité hodnotě 100 000,-- každá.

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které pracuje ve složení:
předseda představenstva: Hanzlík Tomáš
člen představenstva: Čmiel Luboš
člen představenstva: Gomola Jan

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která pracuje ve složení:
předseda: Mgr. Turoň Jan
člen: Ing. Niedoba Lech
člen: Ing. Sventek David, MBA

Obchodní rejstřík

Vedení společnosti sídlí v I.patře budovy kotelny Mlýnská (vchod od PENNYmarketu).
Provozní doba v kanceláři je Po – Pá : 7:00 - 15:00 hodin
přestávka : 10:30-11:00 hodin

Aktualizace 9.5.2016

Hlášení poruch veřejného osvětlení - Jablunkov, Návsí, Písek

Aktualizace 14.12.2018

Kontakt

TS-technické služby, a.s.
Bukovecká 51
73991 Jablunkov
IČO:25361180
DIČ:CZ25361180

160